3de uitbreiding in 3 jaar

Dat het bedrijf hard groeit blijkt uit het feit dat deze nieuwbouw al snel volgt na het in gebruik nemen van een nieuw warehouse in 2015 en 2016.  Deze gebouwen zijn inmiddels al weer zo goed gevuld dat een verdere vergroting van de op- en overslagcapaciteit nodig is. Daarmee is Bakker voorbereid op de toekomst en kan het de service aan bestaande en nieuwe opdrachtgevers continueren en nog verder verbeteren. De opslagcapaciteit groeit hiermee naar 40.000 palletplaatsen