Privacy & cookies

Privacy & cookies

Wij, Bakker Transport & Warehousing, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Dit in uw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Bakker Transport & Warehousing hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u hier vragen over hebben dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op: info@bakker-transport-warehousing.nl

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving, bestelling, facturatie of aan een verzending van een product te kunnen voldoen van de goederen of diensten die u afgenomen heeft vervolgens te kunnen leveren. Hierbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u. De communicatie kan gaan over de:

 • Diensten/producten
 • Sollicitatie
 • Informatie aanvragen

De communicatie geschied via een nieuwsbrief, persoonlijke mail of via de telefoon. Voor de nieuwsbrief en accountregistratie dient alvorens toestemming te zijn gegeven. Deze toestemming kan eenzijdig worden ingetrokken op elk moment. Lees hier meer over verder in onze privacy disclaimer.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze producten, diensten en contactmomenten die u met ons heeft gehad. Denk aan bronnen zoals, contactformulieren, inschrijving voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens slaan wij op?

Bij het gebruik of aanschaf van onze diensten/producten hebben wij te maken met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer

Naast persoonsgegevens hebben wij ook te maken met uw digitale en technische afdruk. Deze gegevens komen tot stand door uw online bezoek op de webpagina van Bakker Transport & Warehousing. Hierbij ontvangen wij informatie over uw activiteiten op onze website, informatie over het browse-gedrag, IP-adres en locatiegegevens. Het IP-adres is geanonimiseerd.

Het opslaan van uw persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van uw gegevens ligt bij Bakker Transport & Warehousing. Wij slaan uw gegevens op via Combell. Met deze data-opslagpartijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor wij kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit onze database

Het is ten alle tijden mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent te laten verwijderen uit onze database. Hiervoor dient u schriftelijk verzoek in te dienen bij ons via info@bakker-transport-warehousing.nl. Bakker Transport & Warehousing zorgt dat dit op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Delen van persoonsgegevens door Bakker Transport & Warehousing met derden

Onder derden verstaan wij onze leveranciers van programma’s en businesspartners. In zoverre noodzakelijk is, wordt er door middel van een verwerkersovereenkomst, in opdracht van u of een wettelijke verplichting, opgesteld. Met onze leveranciers en businesspartners hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Met partijen waarbij geen verwerkersovereenkomst is gesloten wordt in geen enkel beding persoonsgegevens verstrekt. De verantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij Bakker Transport & Warehousing.

Leveranciers

Onder leveranciers die gebruik maken van persoonsgegevens verstaan wij programma’s die door deze leveranciers worden verstrekt. Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze leveranciers zijn:

 • Google Analytics voor de analyse en verwerking van browse-gegevens en de standaard toegestane cookies om het gebruik en werking van onze website te verbeteren
 • Visma Accountview voor financiële verwerking
 • Art-sytems voor transportorderegistratie en facturatie
 • Boltrics voor warehouse order-registratie, – facturatie en online toegang tot voorraden

Businesspartners

Onder businesspartners verstaan wij instanties die ons ondersteunen in werkzaamheden. Denk aan marketingbureaus, boekhouders en administratiekantoren. Met de volgende bedrijven hebben wij een partnerschap gesloten:

 • Combell
 • Flynth salarisadministratie
 • MKW accountant
 • PF-Vervoer pensionfonds
 • CompuSystems IT behheerder

De instanties mogen gebruik maken van persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst zoals benoemd in hoofdstuk Privacy.

Cookies

Een cookie is een figuurlijke koekkruimel die een digitaal spoor achterlaat tijdens een bezoek op de website met uw desktop, telefoon of tablet. Deze cookies worden opgeslagen in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De AVG stelt vier verschillende soorten cookies, noodzakelijke-cookies, statistische cookie, voorkeurs-cookies en marketing-cookies.

 • Noodzakelijke-cookies; deze cookies zorgen ervoor dat de website na behoren kan functioneren. Voor deze cookie is geen toestemming vereist.
 • Statistische-cookies; deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker
 • Voorkeurs-cookies; deze cookies zorgen ervoor dat jouw voorkeursinstellingen worden opgeslagen, zoals taalvoorkeur en het onthouden van artikelen in uw winkelmandje. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker
 • Marketing-cookies; voor het laten zien van informatie van derden, denk aan Youtube-videocontent, Facebook posts of afbeelding van een externe website (embedded content). Zonder toestemming van u, kan de website deze content niet tonen. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker

Wij plaatsen de volgende cookies:

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
Google AnalyticsGoogleAnalyseren van bezoekersgedrag2 jaarHttp
Typekit by AdobeAdobeDe gegevens die zijn ontvangen van websites van derden waarbij lettertypen uit de Typekit zijn gebruikt, worden door Adobe gebruikt voor de Typekit-service. Dergelijke gegevens worden ook gebruikt voor het diagnosticeren van problemen met levering of downloaden en voor het betalen van letteruitgeverijenSessiepixel

 

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen om geen cookies meer op te slaan of uw cookies te verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten gebruiken van onze website. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit met u op een duidelijke en opvallende wijze communiceren.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over privacy? Dan verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent uw privacy, kunt u terecht bij:

Auke Frankena
info@bakker-transport-warehousing.nl
0513 633622